Stichting EVA Vocaal

Hera is onderdeel van Stichting EVA Vocaal. Deze Stichting heeft als doel het culturele aanbod op het gebied van vrouwenensemble-zang te verrijken en te promoten. De Stichting is op dit moment steunfonds en koepel voor twee zelfstandige vrouwenensembles: Vrouwenkamerkoor Hera olv Raghna Wissink en het professionele vocaal ensemble EVA. 

Stichting EVA Vocaal is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ook bekend als ANBI-status. Geeft u bij het overmaken van uw gift duidelijk aan voor wie deze bijdrage bedoeld is!

  • Gift tav HERA + ‘achternaam’

Rekening (IBAN): NL11 SNSB 0776 5192 98
t.n.v. Stichting EVA Vocaal

Voor meer informatie over Stichting EVA Vocaal en de ANBI documentatie : https://www.evavocaal.nl/contact/ 

Website ontwikkeld door Renier Vermaak